Mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtība.
Publicēšanas datums: 10.03.2016 19:47