Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas kārtībā.
Publicēšanas datums: 04.03.2016 23:00