Par sanitārā stāvokļa nodrošināšanu SA koplietošanas konteineru laukumos.
Publicēšanas datums: 05.02.2016 23:15