Nosaukums Publicēts Termiņš Saite
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Saules ielā 49A, Madonā 05.03.2019 27.03.2019 15:00 (plānots) Saite uz dokumentiem
Cenu aptauja "Par jumta seguma maiņu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Avotu ielā 2A, Madonā" 31.03.2017 19.04.2017. plkst.12:00 Nolikums MN CA 2017/1.pdf
Nolikums MN CA 2017/1.dok
Darbu apjomi .xls
Cenu aptauja "Ēkas energoaudita pārskata izstrāde
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Saules iela 49A, Madona"
10.10.2016 21.11.2016. plkst.12:00 Nolikums doc10931320161019134253.pdf

SIA Madonas namsaimnieks
Tel.+371 64807077
e-pasts: info@madonams.lv
Palīdzības dienests
Elektriķis / Santehniķis brīvdienās un svētku dienās – 28381252
Elektriķis / Santehniķis darba dienās - 29487745

Lapas karte