Rekvizīti

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA
SIA “Madonas namsaimnieks”
Augu iela 29, Madona LV-4801, Tālr. 64807077, fax 64860179,
e-pasts info@madonams.lv
Reģ. Nr. 47103000233, PVN reģ. Nr. LV 47103000233

Norēķinu konti
LV 63 UNLA 0030 9004 6070 9 SEB BANKA
LV 43 HABA 0551 0295 6377 6 SWEDBANK
LV 97 LATB 0002 0101 0414 1 NORVIK BANKA
LV 23 PARX 0013 0300 8000 1 CITADELE BANKA
LV 08 LPNS 0004 8028 9494 7 LATVIJAS PASTS

Mēs atrodamies

Kontakti

Amats
Tālrunis, e-pasts
Amata apraksts
Valdes loceklis 29487481
info@madonams.lv
Juriste 29641521
elga@madonams.lv
Juridiska rakstura dokumentu sagatavošana, darbs ar parādniekiem.
Biroja administratore 64807077
info@madonams.lv
Lietvedības organizēšana, klientu zvanu un iesniegumu pieņemšana.
Galvenā grāmatvede 64807074
jelena@madonams.lv
Grāmatvedības darba organizācija.
Galv. grāmatvedes vietniece 64807074
27095297
inga@madonams.lv
Grāmatvedības uzskaites veikšana, reklāmas pasākumu plānošana un sagatavošana, dokumentu izstrāde.
Loģistikas speciāliste 29641552
vineta@madonams.lv
Grafiku un maršrutu sastādīšana, atkritumu izvešanas (t.sk.būvgružu) pieteikšana un atteikšana, līgumu slēgšana ar fiziskām un juridiskām personām par SA izvešanu.
Atkritumsaimniecības speciāliste 27095245
lana@madonams.lv
Rēķinu izrakstīšana par atkritumiem, līgumu slēgšana ar daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem par SA izvešanu, izvesto SA apjomu uzskaite.
Namu pārzine 27095293
liga@madonams.lv

Rēķinu izrakstīšana par namu apsaimniekošanu, gāzes maksas maksājumu aprēķināšana.
Namu pārvaldnieki 27095237
galina.pozarska@madonams.lv

29641566
sintija@madonams.lv

Namu pārvaldīšana un apsaimniekošana, ēku esošo koplietošanas elementu (skursteņi, balkoni, logi, jumti, gājēju ietves u.t.t.) stāvokļa novērtēšana, kopsapulču organizēšana.
Santehniķis 29487745 Santehnikas darbi, palīdzības dienesta funkciju nodrošināšana.
Santehniķis, elektriķis 28381252 Santehnikas darbi un elektriķa pakalpojumi, palīdzības dienesta funkciju nodrošināšana.
Gāzes iekšējo vadu tehniskās apkalpošanas speciālists 26708674 Gāzes vadu infrastruktūras uzturēšana, apsekošana.
Transporta pārraugs 26467145 Autoparka darbības nodrošināšana, darbs ar specializētajām tehnikas vienībām

Darba laiks

Kase - Madonas novada pašvaldības ēkā:
Pirmdiena 08:00 - 13:00 14:00 - 17:00
Otrdiena 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Trešdiena 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Ceturtdiena 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piektdiena 08:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Klientu apkalpošana _ Administratīvā ēka:
Pirmdiena 09:00 - 13:00 14:00 - 18:00
Otrdiena 09:00 - 12:00
Trešdiena 09:00 - 12:00
Ceturtdiena 09:00 - 12:00
Piektdiena Slēgts
Sestdiena Slēgts
Svētdiena Slēgts

Palīdzības dienests

ELEKTRIĶIS / SANTEHNIĶIS brīvdienās un svētku dienās – 28381252
Elektriķis / Santehniķis darba dienās - 29487745
Gāzes iekšējo vadu tehniskās apkalpošanas speciālists - 26708674

SIA Madonas namsaimnieks
Tel.+371 64807077
e-pasts: info@madonams.lv
Palīdzības dienests
Elektriķis / Santehniķis brīvdienās un svētku dienās – 28381252
Elektriķis / Santehniķis darba dienās - 29487745

Lapas karte