SIA „Madonas Namsaimnieks” savu darbību uzsāka 1991. gada 13. decembrī. Uzņēmumam ir ilggadīga pieredze nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā ar tehnisko bāzi, ražošanas noliktavām un avārijas dienestu, tiek nodrošināta klientu apkalpošana.

Uzņēmums sniedz šādus pakalpojumus: namu, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, atkritumu izvešanā, būvniecības atkritumu konteineru noma, tehnikas noma. Uzņēmums veic ēku tehniskā stāvokļa novērtējumu, avārijas situāciju novēršanas darbus. Namu pārvaldnieks konsultē namu apsaimniekošanas jautājumos, organizē sapulces, veic dokumentu noformēšanu. Uzņēmums sniedz pakalpojumus gan kompleksi, gan individuāli komplektētus atsevišķus pakalpojumus. Jebkurā brīdī uzņēmuma atbildīgā persona spēj sniegt precīzu un korektu informāciju par mājas finanšu līdzekļiem, kā arī atrādīt veikto darbu atskaites.

Uz 2016. gadu uzņēmums apsaimnieko 88 mājas ar kopējo platību 80276 m2 apkalpojot aptuveni 4000 cilvēku. Visas apsaimniekotās mājas atrodas Madonā. Uzņēmums ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) biedrs. Mēs par sakoptu namu un vidi!

Mērķi

Galvenie darba virzieni

Publiskā informācija


Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
Atalgojuma politikas principi Vienu reizi gadā Atalgojuma politikas pamatprincipi
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats Vienu reizi gadā 2018.gads
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Vienu reizi gadā Nodokļi 2015-2018
Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Vienu reizi gadā Informācija būs pieejama 2019.gada I cet.
Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi Organizatoriskās struktūras shēma
SIA „Madonas namsaimnieks” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2020.gadam Pastāvīgi Vidēja termiņa darbības Stratēģija
Informācija par īpašuma struktūru Pastāvīgi SIA „Madonas namsaimnieks” 100% apmērā ir Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrība.
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem Vienu reizi ceturksnī Parskats par 1. ceturksni
Parskats par 2. ceturksni
Privātuma politika Privātuma politika

SIA Madonas namsaimnieks
Tel.+371 64807077
e-pasts: info@madonams.lv
Palīdzības dienests
Elektriķis / Santehniķis brīvdienās un svētku dienās – 28381252
Elektriķis / Santehniķis darba dienās - 29487745

Lapas karte